Cơ quan ban hành
Quyết định về việc bán phát mại tài sản là khối lượng gỗ đã chặt hạ tại khu vực sân hội trường văn hóa huyện, tài sản là vật chứng vụ án của người bị kết án, bị tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lâpj quyền sở hữu toàn dân
Số ký hiệu văn bản 777/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định về việc bán phát mại tài sản là khối lượng gỗ đã chặt hạ tại khu vực sân hội trường văn hóa huyện, tài sản là vật chứng vụ án của người bị kết án, bị tịch thu sung quỹ nhà nước được xác lâpj quyền sở hữu toàn dân
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới