Cơ quan ban hành
Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 (Lần 1)
Số ký hiệu văn bản 190/KH-VHTT
Ngày ban hành 24/06/2021
Ngày hiệu lực 24/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 (Lần 1)
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Phạm Thanh Bình
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới