Cơ quan ban hành
Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 147/KH-UBND
Ngày ban hành 25/06/2021
Ngày hiệu lực 25/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới