Cơ quan ban hành
Báo cáo Kết quả đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân Nữ năm 2020” huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 500/BC-UBND
Ngày ban hành 28/06/2021
Ngày hiệu lực 28/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân Nữ năm 2020” huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới