Cơ quan ban hành
Kế hoạch Giải quyết đề xuất, kiến nghị của các bản, tiểu khu sau Hội nghị đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với các Bí thư chi bộ, Trưởng bản, tiểu khu, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín các bản, tiểu khu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 144/KH-UBND
Ngày ban hành 18/06/2021
Ngày hiệu lực 18/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Giải quyết đề xuất, kiến nghị của các bản, tiểu khu sau Hội nghị đối thoại giữa Thường trực huyện ủy với các Bí thư chi bộ, Trưởng bản, tiểu khu, Trưởng ban công tác mặt trận, người có uy tín các bản, tiểu khu năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới