Cơ quan ban hành
Giao nhiệm vụ các ngành chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 1103/UBND-VP
Ngày ban hành 22/06/2021
Ngày hiệu lực 22/06/2021
Trích yếu nội dung Giao nhiệm vụ các ngành chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới