Cơ quan ban hành
V/v thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 1050/UBND-TCKH
Ngày ban hành 15/06/2021
Ngày hiệu lực 15/06/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới