Cơ quan ban hành
Kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Số ký hiệu văn bản 138/KH-UBND
Ngày ban hành 11/06/2021
Ngày hiệu lực 11/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới