Cơ quan ban hành
Báo cáo Kết quả nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Số ký hiệu văn bản 400/BC-UBND
Ngày ban hành 10/06/2021
Ngày hiệu lực 10/06/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới