Cơ quan ban hành
Thông báo kết quả Hội nghị trực tuyến thống nhất về thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 10/TB-HĐND
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết quả Hội nghị trực tuyến thống nhất về thời gian, nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Ngô Văn Huynh
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới