Cơ quan ban hành
Quyết định Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 861/QĐ-TTg
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trương Hòa Bình
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới