Cơ quan ban hành
Chỉ thị Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024
Số ký hiệu văn bản 09/CT-UBND
Ngày ban hành 03/06/2021
Ngày hiệu lực 03/06/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới