Cơ quan ban hành
Kế hoạch tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 05/KH-UBBC
Ngày ban hành 04/06/2021
Ngày hiệu lực 04/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch tổ chức tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới