Cơ quan ban hành
V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025 trong 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 04-CV/BCĐ
Ngày ban hành 01/06/2021
Ngày hiệu lực 01/06/2021
Trích yếu nội dung V/v báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025 trong 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới