Cơ quan ban hành
V/v sử dụng mạng xã hội đảm bảo quy định pháp luật
Số ký hiệu văn bản 804/UBND-VHTT
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Trích yếu nội dung V/v sử dụng mạng xã hội đảm bảo quy định pháp luật
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới