Cơ quan ban hành
Kế hoạch Phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Bắc Yên giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 119/KH-UBND
Ngày ban hành 13/05/2021
Ngày hiệu lực 13/05/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Phát triển công nghiệp chế biến nông sản huyện Bắc Yên giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Trịnh Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới