Cơ quan ban hành
V/v báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Số ký hiệu văn bản 854/UBND-TCKH
Ngày ban hành 19/05/2021
Ngày hiệu lực 19/05/2021
Trích yếu nội dung V/v báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới