Cơ quan ban hành
Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
Số ký hiệu văn bản 18/BC-PNV
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Hà Tùng Mậu
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới