Cơ quan ban hành
Đăng ký nghỉ 108 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 162/PNV
Ngày ban hành 04/05/2021
Ngày hiệu lực 04/05/2021
Trích yếu nội dung Đăng ký nghỉ 108 năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Hà Tùng Mậu
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới