Cơ quan ban hành
Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện
Số ký hiệu văn bản 447/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/04/2021
Ngày hiệu lực 26/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới