Cơ quan ban hành
V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 697/UBND-KTHT
Ngày ban hành 28/04/2021
Ngày hiệu lực 28/04/2021
Trích yếu nội dung V/v hướng dẫn quy trình, thủ tục hồ sơ, thời gian, địa điểm tiếp nhận sáng kiến cấp cơ sở đợt 1 năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới