Cơ quan ban hành
Kế hoạch thực hiện nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất các khu đất đấu giá năm 2021
Số ký hiệu văn bản 108/KH-UBND
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức đấu giá Quyền sử dụng đất các khu đất đấu giá năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới