Cơ quan ban hành
V/v rà soát chất lượng hệ thống loa truyền thanh ở các bản, tiểu khu
Số ký hiệu văn bản 376/CV-HU
Ngày ban hành 29/04/2021
Ngày hiệu lực 29/04/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát chất lượng hệ thống loa truyền thanh ở các bản, tiểu khu
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Khoa học - Công nghệ
Người ký duyệt Lường Thúy Vinh
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới