Cơ quan ban hành
Thông báo Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025 (BCĐ 253)
Số ký hiệu văn bản 01/TB-BCĐ
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025 (BCĐ 253)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới