Cơ quan ban hành
Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 06/CT-UBND
Ngày ban hành 26/03/2021
Ngày hiệu lực 26/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới