Cơ quan ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Cấp rọ thép, chi phí vận chuyển rọ thép thực hiện duy tu, sửa chữa công trình Kè chắn lũ khu Luông, bản Pắc Ngà
Số ký hiệu văn bản 364/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2021
Ngày hiệu lực 08/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán: Cấp rọ thép, chi phí vận chuyển rọ thép thực hiện duy tu, sửa chữa công trình Kè chắn lũ khu Luông, bản Pắc Ngà
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới