Cơ quan ban hành
Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ Phòng nông nghiệp và PTNT
Số ký hiệu văn bản 363/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/04/2021
Ngày hiệu lực 08/04/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công: thực hiện số hóa tài liệu lưu trữ Phòng nông nghiệp và PTNT
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới