Cơ quan ban hành
Kế hoạch Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021
Số ký hiệu văn bản 100/KH-UBND
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới