Cơ quan ban hành
Chỉ thị hoàn thiện dự liệu quốc gia về dân cư và thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 07/CT-UBND
Ngày ban hành 29/03/2021
Ngày hiệu lực 29/03/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị hoàn thiện dự liệu quốc gia về dân cư và thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới