Cơ quan ban hành
Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 81/KH-UBND
Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực 19/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới