Cơ quan ban hành
Kế hoạch Thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2021
Số ký hiệu văn bản 89/KH-UBND
Ngày ban hành 31/03/2021
Ngày hiệu lực 31/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới