Cơ quan ban hành
Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 16/03/2021
Ngày hiệu lực 16/03/2021
Trích yếu nội dung Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới