Cơ quan ban hành
Quyết đinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm
Số ký hiệu văn bản 244/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Quyết đinh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phòng, chống tội phạm
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới