Cơ quan ban hành
Báo cáo Kết quả rà soát xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 39/2020/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 178/BC-UBND
Ngày ban hành 18/03/2021
Ngày hiệu lực 18/03/2021
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả rà soát xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 39/2020/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Báo Cáo
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trịnh Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới