Cơ quan ban hành
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 82/KH-UBND
Ngày ban hành 22/03/2021
Ngày hiệu lực 22/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới