Cơ quan ban hành
Kế hoạch phát triển du lịch huyện Bắc Yên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 80/KH-UBND
Ngày ban hành 19/03/2021
Ngày hiệu lực 19/03/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch phát triển du lịch huyện Bắc Yên năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới