Cơ quan ban hành
Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo kinh phí thực hiện tự chủ, không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên và rút dự toán cấp xã tháng 03 năm 2021
Số ký hiệu văn bản 171/TCKH
Ngày ban hành 09/03/2021
Ngày hiệu lực 09/03/2021
Trích yếu nội dung Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo kinh phí thực hiện tự chủ, không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên và rút dự toán cấp xã tháng 03 năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Nhâm Quyết Thắng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới