Cơ quan ban hành
Công văn của Phòng Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021
Số ký hiệu văn bản 83/PNV
Ngày ban hành 12/03/2021
Ngày hiệu lực 12/03/2021
Trích yếu nội dung Công văn của Phòng Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới