Cơ quan ban hành
Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
Số ký hiệu văn bản 10/QĐ-BCĐ
Ngày ban hành 15/03/2021
Ngày hiệu lực 15/03/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt danh sách các trường hợp bị áp dụng cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới