Cơ quan ban hành
Công văn của UBND huyện về việc chấn chỉnh, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021
Số ký hiệu văn bản 371/UBND
Ngày ban hành 11/03/2021
Ngày hiệu lực 11/03/2021
Trích yếu nội dung Công văn của UBND huyện về việc chấn chỉnh, đôn đốc công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới