Cơ quan ban hành
V/v giao nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khoá XVII
Số ký hiệu văn bản 356/UBND
Ngày ban hành 10/03/2021
Ngày hiệu lực 10/03/2021
Trích yếu nội dung V/v giao nhiệm vụ cho các ngành chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ mười hai HĐND huyện khoá XVII
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới