Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021
Số ký hiệu văn bản 08/KH-BCĐ
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai tổng điều tra kinh tế năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Trịnh Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới