Cơ quan ban hành
V/v tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Số ký hiệu văn bản 331/UBND
Ngày ban hành 04/03/2021
Ngày hiệu lực 04/03/2021
Trích yếu nội dung V/v tăng cường tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới