Cơ quan ban hành
Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Thị Phượng- Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ 1995 tại cuộc họp về triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện
Số ký hiệu văn bản 07/TB-BCĐ
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Thị Phượng- Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ 1995 tại cuộc họp về triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Trịnh Thị Phượng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới