Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Số ký hiệu văn bản 58/KH-UBND
Ngày ban hành 26/02/2021
Ngày hiệu lực 26/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới