Cơ quan ban hành
Quyết định Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 145/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/02/2021
Ngày hiệu lực 18/02/2021
Trích yếu nội dung Quyết định Kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI), giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cải cách hành chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới