Cơ quan ban hành
Quyết định thành lập các đoàn công tác đánh giá thẩm định cấp huyện về phân loại cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn, bản tiểu khu liên quan đến ma túy năm 2020
Số ký hiệu văn bản 2046/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/10/2020
Ngày hiệu lực 09/10/2020
Trích yếu nội dung Quyết định thành lập các đoàn công tác đánh giá thẩm định cấp huyện về phân loại cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn, bản tiểu khu liên quan đến ma túy năm 2020
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới