Cơ quan ban hành
V/v triển khai thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
Số ký hiệu văn bản 608/VPUB-NC
Ngày ban hành 01/06/2020
Ngày hiệu lực 01/06/2020
Trích yếu nội dung V/v triển khai thực hiện Nghị định 62/2020/NĐ-CP ngày 01/6/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới