Lịch tiếp công dân

LỊCH TIẾP CÔNG DÂN

CỦA TỔ TIẾP CÔNG DÂN THỊ TRẤN BẮC YÊNStt


Họ và tên


Chức vụ

Thời gian tiếp

(Buổi sáng: từ 07 h 30 đến 11 h 30; Buổi chiều: từ 13 h 30 đến 17h 30)


1


Nguyễn Văn Hà

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn Bắc Yên

Thứ Tư hằng tuần của các tháng từ tháng 01 đến tháng 12/2021


2


Đinh Văn Việt


Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn Bắc Yên

Thứ Năm, thứ Sáu hằng tuần của các tháng từ tháng 01 đến tháng 12/2021


3


Sa Văn Linh


Công chức Văn phòng – Thống kê

Ngày thứ Hai, Ba hằng tuần của các tháng từ tháng 01 đến tháng 12/2021


* Lưu ý:

- Chủ tịch UBND thị trấn thực hiện tiếp công dân đột xuất trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

- Trường hợp Chủ tịch UBND thị trấn không thể tiếp công dân theo lịch đã định thì Ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND thị trấn chủ trì tiếp công dân, việc ủy quyền được thông báo tại Trụ sở UBND thị trấn.

- Nếu ngày tiếp công dân trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ thì thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 30
  • Trong tuần: 87
  • Tất cả: 1,094
Đăng nhập