No title... No title... No title... No title...
Lượt xem: 26

Bắc Yên trước ngày hội lớn

Bầu cử là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri, được quy định trong Hiến pháp. Trải qua nhiều kỳ bầu cử, người dân càng ý thức được điều này, từ đó tích cực tham gia để bảo đảm thành công cho cuộc bầu cử. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật (23/5/2021).


 

Huyện Bắc Yên xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị , Ban Thường vụ huyện ủy đã chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; Ủy ban bầu cử huyện; các đảng ủy xã, thị trấn; các cơ quan, ngành liên quan triển khai các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử, các nội dung công việc đều được chủ động hoàn thành sớm hơn so với thời gian quy định. Đến ngày 14/3/2021,UBBC huyện, UBBC xã đã hoàn thành việc thu nhận hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND với tổng số 59 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện và 601 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã.

Để thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân, UBBC huyện đã ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBBC ngày 04/3/2021 thông tin tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức tuyên truyền trực quan như băng zôn, khẩu hiệu, pa nô; tuyên truyền qua hệ thống loa phát thanh của các bản, tiểu khu và tuyên truyền lưu động bằng 03 ngôn ngữ: tiếng phổ thông, tiếng dân tộc Thái, tiếng dân tộc Mông để nhân dân của các vùng tiếp cận được nhiều nhất các thông tin về Công tác bầu cử.

Đến ngày 12/4/2021, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã hoàn thành việc lập, niêm yết danh sách cử tri ở trụ sở UBND xã, thị trấn và 127 khu vực bỏ phiếu với tổng số 38.500 cử tri. Sau Hội nghị hiệp thương lần 2, UBBC huyện, cấp xã đã lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, cấp xã với 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện và 601 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã. Sau Hội nghị hiệp thương lần 3, thỏa thuận lập danh sách chính thức 57 người ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Đến thời điểm này, việc đảm bảo cơ sở vật chất; việc nhận, phân phối tài liệu có liên quan đến công tác bầu cử đều diễn ra đúng tiến độ. Tổng số điểm bầu cử trên địa bàn huyện 127 là  điểm, do vậy cần 127 hòm phiếu chính, 127 hòm phiếu phụ, hiện nay qua rà soát cơ sở vật chất của cuộc bầu cử năm 2016 còn sử dụng được là 89 hòm phiếu (49 hòm phiếu chính, 40 hòm phiếu phụ), cần đóng thêm 165 hòm phiếu (78 hòm phiếu chính, 87 hòm phiếu phụ) để đảm bảo công tác bỏ phiếu tại các điểm bỏ phiếu theo quy định. Hiện nay, UBND các xã, thị trấn đã và đang thực hiện đặt đóng mới, sửa chữa các hòm phiếu còn sử dụng được để phục vụ cho công tác bầu cử. UBND các xã, thị trấn đã chuẩn bị xong bảng niêm yết tại các điểm bỏ phiểu, đã thực hiện niêm yết danh sách cử tri và chuẩn bị cho việc niểm yết tiểu sử tóm tắt đại biểu Quốc hội, đại biểu tỉnh và đại biểu huyện, đại biểu xã. 101/103 bản tiểu khu trên địa bàn huyện đã có điện lưới quốc gia, còn 02/103 bản chưa có bản Làng Sáng, Háng Đồng C, UBND xã đã thực hiện phương án sử dụng máy nổ để đảm bảo hệ thống điện cho công tác bầu cử; xây dựng phương án đảm bảo ánh sáng phục vụ cho việc kiểm phiếu trong trường hợp mất điện. Có 85/103 bản trên địa bàn các xã, thị trấn có hệ thống truyền thanh đến bản, đối với các điểm thiếu hệ thống loa phát thanh, UBND các xã đã sử dụng phương tiện loa kéo để thay thế, đảm bảo cho công tác bầu cử. 103/103 bản, tiểu khu trên địa bàn huyện đã có mạng điện thoại di động, tuy nhiên một số bản, khu vực có sóng đường truyền yếu như: bản Làng Sáng, Háng Đồng C, Lừm Thượng, Pá Hốc, Lung Tang, khu Lềnh Tiến thuộc bản Nà Tiến xã Chim Vàn. UBBC đã chỉ đạo Tổ giúp việc đảm bảo cơ sở vật chất thực hiện rà soát, có biện pháp khắc phục, hỗ trợ để đảm bảo hệ thống mạng thông tin tại các xã trên địa bàn huyện đảm bảo công tác trao đổi thông tin phục vụ cho công tác bầu cử trên địa bàn các xã.

Để thực hiện có hiệu quả việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Đồng chí Đỗ Văn Xiêm – Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Chủ tịch UBBC huyện cho biết: “Trong thời gian tới UBBC huyện sẽ tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử ở các Tổ bầu cử; Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương; Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nhận và giải quyết khiếu nại về danh sách cử tri: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày niêm yết. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện chuẩn bị cho ngày bầu cử: Chủ nhật, ngày 23/5/2021; Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND ở cấp mình chậm nhất ngày 03/6/2021”.

Phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, huyện Bắc Yên đã và đang tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo tiến độ, đúng kế hoạch, thời gian quy định, góp phần quan trọng để cuộc bầu cử diễn ra thành công thực sự là ngày hội của toàn dân. 


 

 

 

Tác giả: Thái Dương (Nguồn Cổng thông tin điện tử Tỉnh Sơn La)
1 2 3 4 5  ... 
Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 11
  • Hôm nay: 3
  • Trong tuần: 4,729
  • Tất cả: 629,800
Đăng nhập